Hey Tekstil campaign in Turkish

This is the text of the urgent appeal and the background information, in Turkish

Hong Konglu şirket Li & Fung, işçilere ödeme yapmayı reddediyor

Sizi, Türkiye’de, üç aydır Li & Fung adlı şirketin önünde bir direniş eylemi sürdürmekte olan 420 mücadeleci işçiye destek vermeye çağırıyoruz.

Bu işçiler, Hey Tekstil adlı bir şirket tarafından istihdam edilmişlerdi. Bu şirket, Kasım 2011 ile Şubat 2012 tarihleri arasında işçilere, son üç aylık çalışmalarının karşılığı olan ücretlerini ödemedi, bu işçileri ihbarsız olarak işten çıkardı ve ardından da yasal hakları olan kıdem ve ihbar tazminatlarını vermedi.

Li & Fung, 2000'den fazla Hey Tekstil işçisine 4,7 milyon avro tutarında ödeme yapmayı reddediyor

Merkezi Hong Kong’da bulunan ve dünya üzerindeki en büyük hazır giyim tedarikçilerinden biri olan Li & Fung, Hey Tekstil fabrikalarının kapandığı sırasında, bu şirketin en önde gelen iş ortağı konumundaydı. İstanbul’daki fabrikanın kapatılmasının ardından, Hey Tekstil'in içinde bulunduğu ciddi mali ve hukuki sorunlar gün yüzüne çıktı ve tahmini olarak 1600 işçi yasal hakları olan kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarıldılar. Bu sırada, Hey Tekstil'in kurucularından biri, adli makamlarca yürütülen bir hayali ihracat soruşturması kapsamında hapse atıldı.

Li & Fung, kendilerine tahminen 4,7 milyon avro borçlu olunan Hey Tekstil işçilerinin uğradıkları adaletsizlikleri giderme gücüne ve sorumluluğuna sahip olan yegâne taraf konumundadır.

Lütfen Türkiye'deki 2000 Hey Tekstil işçisine adına, Li & Fung Yönetim Kurulu Başkanına bugün gönderin ve Li & Fung’dan Hey Tekstil işçilerine, hemen şimdi adalet sağlanması için sorumluluk almasını ve harekete geçmesini talep edin.

---
Gönderilen: Sayın Victor Fung, Yönetim Kurulu Başkanı, Li & Fung (Trading) Ltd.
Bilgi için: Sayın Harsh Saini
Kıdemli Başkan Yardımcısı – Tedarikçi Uygunluğu, Li & Fung (Trading) Ltd.
Bilgi için: Sayın Onur Gür
Genel Müdür, Li & Fung Mümessilik Pazarlama LŞ
Bilgi için: Sayın Bruce Bergstrom
Başkan Yardımcısı – Tedarikçi Uygunluğu, Li & Fung (Trading) Ltd.
Bilgi için: Sayın Mable Chan, Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri, Li & Fung (Trading) Ltd.

Li & Fung (Trading) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Victor Fung,

Clean Clothes Campaign (Temiz Giysiler Kampanyası) aracılığıyla iş ortağımız Hey Tekstil’in İstanbul’daki fabrikasında çalışmış, çalıştıkları son üç ay boyunca –Kasım 2011 ile

Ocak 2012 tarihleri arasında- ücretlerini alamamış, ardından Şubat ayında ihbarsız olarak işten çıkarılmış ve yasal hakları olan kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiş 420 işçinin içinde bulundukları vahim durumla ilgili bilgilendirilmiş bulunuyorum. Aynı zamanda, Türkiye’de kısa bir süre önce işten çıkarılmış, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiş olan yaklaşık 1600 başka Hey Tekstil işçisinin bulunduğunu da biliyorum.

Li & Fung’un, Hey Tekstil işçilerinin haklarını derhal alabilmeleri için sorumluluk üstlenmesini ve harekete geçmesini talep ediyorum. Li & Fung, Hey Tekstil işçilerinin uğradıkları adaletsizlikleri giderme gücü ve sorumluluğuna sahip olan yegâne taraf konumundadır.

2011 yılının sonbaharında, Li & Fung’un yüzde 100’üne sahip olduğu Türkiye’deki iştiraki HTL Fashion, Hey Tekstil’in kardeş şirketlerinden Hey Trends’i satın aldı ve çok yıllık ve çok milyon avroluk bir satış ve satın alma anlaşması imzaladı. Hey Tekstil temsilcilerine göre, şirket Li and Fung’a bu anlaşmayla ilgili bir ön ödeme yapmasını ve işçilere alacaklarını doğrudan ödemesini teklif etti ancak Li and Fung bu öneriyi reddetti.

Li & Fung’un Türkiye'de yıllarca başlıca iş ortağı olduğu, şimdi ödeme aczine düşmüş olan bir şirketin yanında kılını kıpırdatmadan durmasını ve hiçbir şey yapmamasını kabul etmeyeceğim.

Li & Fung’u, ödenmesi çok gecikmiş olan alacaklarının tahsil edilmesi konusunda bir anlaşmaya varmak ve bir ödeme planı oluşturmak üzere, derhal işçilerle ya da onların belirlemiş oldukları temsilcileriyle, hızlı ve samimi bir biçimde görüşmeye çağırıyorum.
Saygılarımla,

---

Hey Tekstil hakkında arka plan bilgileri, Türkiye

Hey Tekstil ve Li & Fung

Dünya üzerindeki en büyük hazır giyim tedarikçilerinden biri olan Li & Fung, Türkiye'deki 2038 Hey Tekstil işçisine alacaklı oldukları 4,7 milyon avro tutarındaki gecikmiş ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyi reddediyor.

Söz konusu anlaşmazlık, 2012 yılının Şubat ayında, Türkiyeli hazır giyim şirketi Hey Tekstil’in 3000 işçisinden son 420’si, şirketin İstanbul’daki fabrikasından bildirimsiz olarak işten çıkarıldıkları zaman başladı. İşçiler örgütlendiler ve eyleme geçme kararı aldılar. Fabrikanın kapatıldığı sırada işçiler, siparişlerini Li & Fung aracılığıyla veren Esprit ve Disney gibi şirketler için kıyafetler üretiyorlardı. Eski Hey Tekstil temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Li & Fung son iki yıldır üretiminin %80-90’ını Hey Tekstil fabrikalarında gerçekleştiriyordu.

İstanbul'da, Hey Tekstil çalışanları 2011 yılının Kasım ayından bu yana ücretlerini alabilmiş değiller. İşçilerin çoğu Hey Tekstil tarafından birkaç yıldır ya da on yılı aşkın bir süredir istihdam edilmekteydiler. Sıklıkla üretim yaptıkları diğer markalar arasında H&M, adidas, Mango, Tesco ve Calvin Klein yer alıyordu. İşçilerin ücretleri, istihdam edildikleri süreye bağlı olmakla birlikte, yine de Türkiye’deki yoksulluk sınırının altındaydı. İşçiler haftada altı gün, günde 13-15 saat süreyle çalışmak zorunda bırakılıyorlardı. Davayla ilgilenen avukatların verdikleri bilgiye göre, yaptıkları fazla çalışmaların karşılığı Türk iş kanununa uygun bir biçimde ödenmiyordu.

İşçiler Şubat ayından bu yana tazminatlarını alabilmek için bir direniş eylemi sürdürüyorlar. Mart ayında direniş eylemlerini, üç aydan bu yana bulundukları, Li & Fung’un İstanbul’daki merkez ofisinin önüne taşıdılar. İşçiler, H&M ve adidas gibi markalardan Li & Fung’u harekete geçmeye zorlamalarını rica ettiler. Hey Tekstil’in Katılımcı Tedarikçisi olduğu Adil Çalışma Derneği’ni [Fair Labour Association] (FLA) harekete geçirebilmek için çaba gösterdiler. İşçiler Türkiye Parlamentosunu ziyaret ettiler ve diğer türden siyasi baskılara başvurdular –ama bu girişimlerinin hiçbirinden sonuç alamadılar.

Daha önceki yıllarda, Li & Fung, Hey Tekstil’in en önemli müşterisi konumundaydı ve Li & Fung ile Hey Tekstil arasındaki bu iş ortaklığı şirketin büyümesine ve Türkiye genelinde birçok fabrika açmasına yardımcı oldu. 2011 yılının sonbaharında Li & Fung’un yüzde 100’üne sahip olduğu Türkiye’deki iştiraki HTL Fashion, Hey Tekstil’in kardeş şirketlerinden Hey Trends’i satın aldı ve çok yıllık ve çok milyon avroluk bir satış ve satın alma anlaşması imzaladı. Hey Tekstil temsilcilerine göre, şirket Li and Fung’a bu anlaşmayla ilgili bir ön ödeme yapmasını ve işçilere alacaklarını doğrudan ödemesini teklif etti ancak Li and Fung bu öneriyi reddetti.

Şubat ayında İstanbul’daki fabrikanın kapatılması sadece başlangıçtı: 2012 yılının Mayıs ayında, Hey Tekstil’in fabrikalarının biri dışında tümü kapatıldı ve bu fabrikalarda çalışan işçiler işten çıkarıldılar. Üstelik fabrikanın varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 10 aylık bir hayali ihracat soruşması kapsamında el konulmuş durumda. Şirketin kurucularından biri olan Süreyya Bektaş, Hey Grubun diğer yöneticileriyle birlikte tutuklandı.

Li & Fung, Türkiye genelinde binlerce işçinin emeklerinin karşılığını ve yasal haklarını almalarını sağlamayarak, Hey Tekstil işçilerinin insan haklarını ihlal etmiştir.

Li & Fung, aynı zamanda, “tüm tedarikçiler[in] yürürlükte bulunan tüm kanun ve kurallara uygun bir biçimde ücret ve sosyal haklar sağlayaca[ğını]” belirten, Tedarikçi Davranış Kuralları belgesinde yer alan kendi yükümlülüklerini de yerine getirmemiştir. Bu Davranış Kurallarının, Li & Fung’un Tedarikçi Uygunluk Bölümü tarafından gerçekleştirilen haberli ve habersiz denetimler yoluyla uygulamaya konulması gerekmektedir. Hey Tekstil, Li & Fung’un kendi Davranış Kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken fark edilmiş olması gereken, ciddi mali sıkıntılar yaşamaktaydı.

2000 işçi yoksulluk içinde ve çok sınırlı yasal hak arama olanaklarıyla ortada bırakılmadan önce, Li & Fung’un gerekli düzeltici önlemleri almış olması gerekirdi. Üstelik Hey Grup bünyesinde yer alan şirketler, durumu daha da karmaşıklaştırabilecek olan ciddi bir cezai soruşturmanın parçası haline gelmiş durumdadır.